Kho hàng Ánh LeLe, ngõ 3, đường Nguyễn Kiệm, khối 11 phường Trường Thi, tp Vinh

mở cửa T2 – T7, 8 a.m. – 7:30 p.m. EST

Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ :
ngõ 3, đường Nguyễn Kiệm, khối 11 phường Trường Thi, tp Vinh , Nghệ An .
SĐT liên hệ : 0977185344